Akce

Úno
23
Ne
ZAPOMENUTÁ POHÁDKA – Teatr Pavla Šmída v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Úno 23 @ 10:00 – 11:00

v 10.00 a v 16.00     

Pohádkový příběh o jednom království, kde vládla lež a nenávist. Kdo přemůže dvojhlavou saň a zlého krále? Snad to dokáže Veronika s Filipem.

Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 60,- Kč.

Úno
25
Út
KONĚC MASOPUSTA
Úno 25 @ 15:30 – 17:30

15.30 – 17.30

v 15.30 hod. průvod masopustních maškar pěší zónou města (od Obecního domu přes Ostrožnou ul. na Horní náměstí), poté na Horním náměstí masopustní soutěže pro děti, ochutnávka kreplí a jiných masopustních dobrot, cimbálové muziky, folklorní soubory, pochování basy…, odměna pro všechny v maskách.

Informace na tel. Čísle 553 712 821 nebo folklor(at)svcopava.cz, pí Poláková.

Úno
28
Okrskové kolo soutěže Dětská scéna 2020 – recitace jednotlivců
Úno 28 @ 8:00 – 11:00

okrskové kolo soutěže dětských recitátorů – přihlášky zasílají ZŠ  na     základě výsledků školních kol., (prezence od 8.00 hod.).

Termín přihlášek: 25. 2. 2020.

Podrobnější informace a přihlášky zde.

INZERÁT – Divadelní kroužek Pod kamenem tma LD SVČ Opava v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Úno 28 @ 18:00 – 19:00

v 18.00                                      

Co se skrývá pod inzeráty? Premiéra činoherní inscenace pro mládež a dospělé.

Délka představení 50 min., vstupné 80,- Kč.

Bře
1
Ne
POPELKA – Divadlo Víti Marčíka v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 1 @ 10:00 – 11:00

v 10.00 a v 16.00                            

Obnovené představení Popelka (premiéra v červnu 2006). Autoři a aktéři této pohádky, Víťa Marčík se synem Víťou, se poměrně věrně  drželi syrové předlohy bratří Grimmů. Když však došlo na závěrečnou scénu, níž holoubci vyklovávají sestrám a maceše oči, rozhodli se pro vlastní  invenci. Živá hudba, barokní svícení, dřevěné loutky.

Délka představení 50 min., pro děti od 5 let, vstupné 80,- Kč.

Bře
2
Po
POPELKA – Divadlo Víti Marčíka – Pro předem přihlášené MŠ a ZŠ !!! v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 2 @ 9:00 – 10:00

v 9.00           – Pro předem přihlášené MŠ a ZŠ !!!                 

Obnovené představení Popelka (premiéra v červnu 2006). Autoři a aktéři této pohádky, Víťa Marčík se synem Víťou, se poměrně věrně  drželi syrové předlohy bratří Grimmů. Když však došlo na závěrečnou scénu, níž holoubci vyklovávají sestrám a maceše oči, rozhodli se pro vlastní  invenci. Živá hudba, barokní svícení, dřevěné loutky.

Délka představení 50 min., pro děti od 5 let, vstupné 80,- Kč.

Bře
8
Ne
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA – OPAL LD SVČ Opava     v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 8 @ 10:00 – 11:00

v 10.00hod.  a v 16.00hod.                             

Pohádkový příběh o Plaváčkovi, kterého král poslal pro tři zlaté vlasy Děda Vševěda.

Délka představení 45 min., pro děti od 4 let, vstupné 50,-Kč.

Bře
13
Okresní kolo soutěže Dětská scéna 2020 – recitace jednotlivců
Bře 13 celodenní

v 9.00 hod.,                                      okresní kolo soutěže dětských recitátorů, účast – vítězové jednotlivých     okrskových kol. Prezence od 8.00 hod..

Bře
15
Ne
TŮDLE NŮDLE ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI – Divadlo Scéna Zlín v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 15 @ 10:00 – 11:00

v 10.00 a v 16.00                            

Kdo je hravý, kdo rád zpívá, kdo rád luští hádanky? Kdo v kuchyni tajně  hraje místo bubnů na hrnky? Tůdle a Nůdle. Dva skřítkové, kteří žijí v kouzelném lese, kde je možné cokoliv. Může se objevit kdokoli. A kdokoli může být kýmkoli. Velmi interaktivní představení plné hádanek, zpívání, hraní a ještě mnoho dalšího.

Délka představení 50 min., pro děti od 3 let, vstupné 80,- Kč.

Bře
22
Ne
ČERTŮV MLÝN – LS Broučci LD SVČ Opava v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 22 @ 10:00 – 11:00

v 10.00 a v 16.00                                                    

Klasická loutková pohádka o čertovi, který se usadil ve mlýně.

Délka představení 60 min. s přestávkou, pro děti od 5 let, vstupné 50,-Kč.

Bře
27
Opavský skřivánek v SVČ Opava, Jaselská 4
Bře 27 @ 9:00 – 13:00

První kolo soutěže dětských lidových zpěváků

Ke stažení: Skrivanek_propozice2020

PROPOZICE

k soutěži dětských lidových zpěváčků „Opavský skřivánek“
Podmínky účasti:     soutěže se mohou zúčastnit děti MŠ a 1.- 9. tříd ZŠ.
Věkové kategorie :
I. kategorie      – předškoláci (4 – 6 let) a 1. třída ZŠ
II. kategorie     – 2. – 3. třída ZŠ
III. kategorie    – 4. – 5. třída ZŠ
IV. kategorie – 6. – 7. třída ZŠ
V. kategorie – 8. – 9. třída ZŠ

Soutěže se mohou zúčastnit také dua a tria
Průběh soutěže:
Soutěž bude probíhat ve dvou soutěžních kolech.
První kolo Opavského skřivánka proběhne v pátek 27. 3. 2020 ve Středisku volného času Opava, Jaselská 4. Děti z I. – V. kategorie budou mít připravené dvě lidové písně, obě z Opavska nebo Hlučínska, které zazpívají bez hudebního doprovodu. Prosíme, aby písně měly max. 3 sloky. Při prezenci soutěžící odevzdají notový záznam vybraných písní a tóniny, ve kterých písně zpívají – notový záznam bude důležitý v případě postupu do druhého kola, ve kterém bude zpěváky doprovázet cimbálová muzika. Dua a tria budou mít připraveny dvě lidové písně. Odborná porota vybere z každé kategorie postupující do druhého kola. Postupující budou ihned po vyhlášení výsledků informování o termínu zkoušky s cimbálovou muzikou.

Druhé kolo Opavského skřivánka proběhne v pátek 17. 4. 2020 formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle, Husova 17. Soutěžící budou mít opět připravené dvě písně, se kterými postoupili z prvního kola. Jednu píseň zazpívají za doprovodu cimbálové muziky, druhou bez hudebního doprovodu. Odborná porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a doporučí zástupce, kteří budou reprezentovat náš region v soutěži Moravsko-slezský zpěváček. Věková hranice žáků, které může odborná porota do soutěže Moravsko-slezský zpěváček nominovat, je 16 let.

Hodnocení a hlavní kritéria hodnocení:
Soutěž Opavského skřivánka hodnotí nejméně tříčlenná odborná porota. Ve druhém kole porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a vybere zástupce, kteří budou reprezentovat region Opavského Slezska na různých folklorních přehlídkách a festivalech v České republice. Porota bude hodnotit vhodný výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta, hlasové a intonační schopnosti, přesnost a jistotu, dynamiku, rytmus, lidový přednes, celkový umělecký dojem. Ve druhém kole také užití lidového oděvu a schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou muzikou.

Náklady:           Organizátor nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.
Termín konání:
První kolo:        v pátek 27. 3. 2020 v 9.00 hodin v sále Střediska volného času Opava, Jaselská 4.
(prezence od 8.00 hodin ve vestibulu SVČ)
Druhé kolo:      v pátek 17. 4. 2020 v 16.00 hodin v Loutkovém divadle, Husova 17.
(prezence od 14.00 hodin ve vestibulu Loutkového divadla)

Přihlášky:         Přihlášky posílejte nejpozději do středy 25. 3. 2020 poštou nebo e-mailem na adresu:

Středisko volného času Opava

Jaselská 4
746 01  Opava
folklor@svcopava.cz (slečna Gabriela Stanzelová)

Bře
29
Ne
JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI! – Divadlo Radost Brno v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 29 @ 10:00 – 11:00

10.00, 16.00                             Tři krátké pohádky a každá z nich je hraná jiným typem loutek. První – maňásková – bude o tom, jak Jarda Uzlíček kopal brambory a co se při tom stalo, druhá – hraná loutkami na nitích, tedy marionetami – se jmenuje Kašpárek a žába Kuňka a poslední Jen počkej, hlemýždi. V ní se hraje loutkou, které se říká „manekýn“ a příběh je o hlemýždi Pepovi, který běhá rychleji, než lovecký pes a který se svými kamarády – zajícem, ježkem a  veverkou vyzraje nad zlým vlkem.

Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 80,- Kč.                      

Vynášení Mařeny
Bře 29 @ 14:00 – 16:30

vystoupení folklorních souborů, rekonstrukce lidového zvyku vynášení symbolu zimy Mařeny a jejího vhození do řeky Opavy.

14.00 – 16.00              výroba Mařen

15.00                           doprovodný program

16.15                           vynesení Mařeny k řece Opavě

Bře
30
Po
JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI! – Divadlo Radost Brno – Pro předem přihlášené MŠ a ZŠ !!! v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Bře 30 @ 9:00 – 10:00

PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ MŠ A ZŠ !!!

Tři krátké pohádky a každá z nich je hraná jiným typem loutek. První – maňásková – bude o tom, jak Jarda Uzlíček kopal brambory a co se při tom stalo, druhá – hraná loutkami na nitích, tedy marionetami – se jmenuje Kašpárek a žába Kuňka a poslední Jen počkej, hlemýždi. V ní se hraje loutkou, které se říká „manekýn“ a příběh je o hlemýždi Pepovi, který běhá rychleji, než lovecký pes a který se svými kamarády – zajícem, ježkem a  veverkou vyzraje nad zlým vlkem.

Délka představení 50 min., pro děti od 4 let, vstupné 80,- Kč.                      

Dub
4
So
OPAVSKÁ ROLNIČKA 2020 v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Dub 4 – Dub 5 celodenní

Regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů.

vstupné 40,- Kč   .

Program po obdržení závazných přihlášek. Termín přihlášek: 2. 3. 2020

Podrobnější informace a přihlášky zde.

SETKÁNÍ LOUTKÁŘŮ s překvapením (v rámci Opavské rolničky) v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Dub 4 @ 19:00 – 20:00

Setkání amatérských loutkářů a jejich hostů v loutkovém divadle SVČ Opava s představením „Malý, hubený a jednooký“ Rudy Hancvencla z DS  Vozichet Jablonec nad Nisou (oceněné představení na Loutkářské Chrudimi   2019).