Šablony pro SVČ Opava

Projekt „Šablony pro SVČ Opava“ je spolufinancován Evropskou unií
pod reg.číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015622.

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13. 3. 2019 schválilo žádost  Střediska volného času Opava s projektem „Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce jsou potřebné v každé době“

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13. 3. 2019 schválilo žádost  Střediska volného času Opava s projektem „Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce jsou potřebné v každé době“ v  dotačním programu „Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže“. Za finanční prostředky získané dotací MSK pořídíme  … Podrobnosti

Světlo za Lidice

10.června 2018 se dětský pěvecký sbor Domino reprezentoval nejen naše Středisko volného času Opava, město Opavu, ale hlavně Moravskoslezský kraj na 12. ročníku Celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice 2018“. Tato přehlídka je určena pro děti a mládež z celé republiky a jejím cílem je přispět k uctění památky občanů středočeské obce Lidice, … Podrobnosti

Dne 19. 10. 2016 proběhlo v modelářské dílně SVČ Opava slavnostní předání stavebnic plastikových modelů dětem z modelářského kroužku

logo_jpg
Dne 19. 10. 2016 proběhlo v modelářské dílně Střediska volného času Opava slavnostní předání stavebnic plastikových modelů dětem z modelářského kroužku, které byly pořízeny za finanční podpory Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Z nešiky mistr“.

Podrobnosti

Putování po zoologických zahradách – ZOO Olomouc

Po prázdninové přestávce čekala na zvídavé děti z Opavy a Ratibórze zoologická zahrada v Olomouci, kterou jsme navštívili v sobotu 7. září 2013. Opět jsme měli štěstí na počasí, takže jsme si prohlídku této zoo opravdu užili. Zájemci z řad dětí se také vyřádili v malém lanovém centru, které je přímo v areálu zoo. Část dětí také využila novinku – projížďku „vláčkem“ přes otevřené výběhy kopytníků. To všechno, ale hlavně spousta exotických zvířat, přispělo k tomu, že jsme ze zoo odjížděli plni hezkých vzpomínek a dojmů. Podrobnosti

Výlet za církevní historií – Olomouc, 22. 9. 2013

Cílem výletu do Olomouce bylo seznámit se s církevní historií na území dnešní Moravy a Slezska.
První zastávkou bylo centrum města Olomouce, kde jsme si prohlédli renesanční radnici s novodobým orlojem , Sloup Nejsvětější Trojice, barokní morový sloup, stojící na Horním náměstí, který je od roku 1996 zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Dále jsme si prohlédli barokní kapli sv. Sarkandera, který je patronem zpovědního tajemství. Odtud jsme se přesunuli centrem města do Arcibiskupského paláce, který dodnes slouží jako sídlo moravského arcibiskupa. Olomoucké arcibiskupství bylo obnoveno v roce 1776 jako pokračování moravského arcibiskupství Sv. Metoděje na Velké Moravě, což z něj činí nejstarší arcibiskupství v českých zemích.
Děti byly okouzleny překrásnými reprezentačními místnostmi Arcibiskupského paláce.
Naší další zastávkou byl chrám sv. Václava, tzv. Dóm, ve kterém jsme se podívali také na výstavu kněžských ornátů a obřadních rouch.
Na náměstí u Dómu se nachází také Arcidiecézní muzeum, které sídlí v budovách bývalého přemyslovského paláce. Je nově zrekonstruováno a otevřeno pro veřejnost. Děti zde viděly krásné sbírky – arcibiskupskou obrazárnu, zlatý kočár používaný v minulosti k zvláštním příležitostem, pozůstatky původního středověkého Zdíkova paláce se sdruženými románskými okny, která jsou evropskou raritou.
Naší poslední zastávkou bylo poutní místo premonstránský chrám Panny Marie na Svatém kopečku u Olomouce.

Děti i dospělý doprovod byli nadšeni Olomoucí a jejími pamětihodnostmi. Putování se zúčastnilo 20 polských dětí a 5 pedagogů a 20 českých dětí a 5 doprovodů. Podrobnosti

Výlet za dělnickou historií – Ostrava, 5. 10. 2013

Posledním tématem putování za historií byla historie dělnická.
Proto jsme zamířili do Ostravy s jejími známými dělnickými památkami.
První zastavení bylo v Landeku, kde je muzeum důlního záchranářství a také důl Anselm, který je zpřístupněný veřejnosti. Tento dům je nejstarším dolem v ostravsko-karvinském revíru a až do II. světové války jej vlastnila rodina Rotschildů. Děti se seznámily s historií těžby uhlí v ostravském regionu, sfárali s průvodcem do dolu a prohlédly si expozici, která se věnuje vysvětlení postupu těžby – jak se těžilo uhlí v minulosti a jak se těží v dnešní době.. V rámci prohlídky se také svezly hornickým vláčkem, kterým se v minulosti vozili horníci v dolech.

Druhá zastávka patřila národní technické památce Dolní oblast Vítkovice. Prošli jsme společně celý areál, který je prošpikován informačními cedulemi, vysvětlujícími účel staveb a postup výroby železa.
Dále jsme navštívili a prohlédli si bývalý plynojem, který je v současnosti zrekonstruován do podoby krásné moderní koncertní síně a výstavní prostory.
Na závěr jsme navštívili interaktivní muzeum techniky, které děti naprosto nadchlo a uchvátilo – na téměř třech stovkách exponátů si mohly vyzkoušet principy fungování základních strojů historie i dneška (pravdou je, že děti byly tak nadšeny tímto skvostem mezi muzei, že jsme je odtud nemohli dostat).

Tohoto putování se zúčastnilo 20 polských dětí a 5 pedagogů a 20 českých dětí a 5 doprovodů. Podrobnosti

18. – 20. 10. 2013 – Setkání pěveckých souborů – Belária, Hradec nad Moravicí

Setkání pěveckých sborů

18. – 20. 10. 2013 – hotel Belária, Hradec nad Moravicí

Krásný podzimní  víkend v říjnu trávilo 80 dětí  a 10 pedagogů z opavského Střediska volného času – Klubu Domino  a ratibořského Mlodziezoveho domu kultury v nádherném prostředí hotelu Belaria v Hradci nad Moravic. Hlavním cílem bylo, aby společně připravili 2 závěrečná  koncertní vystoupení  projektu Jsme sousedé – poznejme se tedy. Během tří slunečných dnů děti (40 polských a 40 českých zpěváků)  v první řádě společně zpívaly a tančily , aby kvalitně připravily repertoár  na slavnostní koncerty v Opavě a Ratiboři. Pěvecké zkoušky probíhaly převážně po hlasových skupinách a děti, které právě nezpívaly, měly připraveny zajímavé výtvarné aktivity a sportovní vyžití – například v místním plaveckém bazénu a v tělocvičně. V odpoledních hodinách v sobotu absolvovala celá skupina společnou vycházku do zámeckého parku , účastníci obdivovali červený a bílý hradecký zámek a pohádkovou přírodu okolo. Děti i dospělí odjížděli plni kulturních i  sportovních dojmů, navázali nová přátelství, naučili se spoustu nových písní a těšili se na další setkání v Opavě a Ratiboři.

Podrobnosti

Závěrečný koncert s výstavou – Ratiboř

V sobotu 23. listopadu se sešli všichni organizátoři projektu „Jsme sousedé-poznejme se tedy“ při druhé závěrečné výstavě a koncertu, tentokrát v krásném prostředí ratibořského Zámku Piastowskeho, na jehož schodištích, chodbách a ve vestibulu byla nainstalována výstava s popisem, fotografiemi a výtvarnými pracemi k jednotlivým aktivitám zařazeným v projektu.

Výstavu jsme převedli do Ratiboře 23.11. ráno, tak, abychom ji stihli nainstalovat, aby byla připravena pro účastníky závěrečného koncertu.

Odpoledne přijely do Ratiboře dva autobusy s opavskými účastníky akce, jeden se členy pěveckého Klubu Domino, který zde koncertoval v rámci programu a druhý s opavskými rodiči dětí z pěveckého sboru a dětmi, které se účastnily předcházejících aktivit a chtěly se setkat v Ratiboři při koncertu se svými opavskými kamarády.

 

Koncert jsme zahájili videoprojekcí s výkladem k jednotlivým aktivitám, jejich zhodnocení, představením pedagogů, kteří projekt zaštítili a jednotlivým akcím veleli – polští partneři zajistili pro polské návštěvníky tlumočníka, takže tentokrát náš výklad zazněl také v polštině.. Ředitelky SVČ Opava Jaroslava Poláková a MDK Ratiboř Elźbieta Biskup zhodnotily projekt, vzájemnou spolupráci – od příprav projektu, jednotlivých akcí, až po jejich realizaci a výstupy.

Veškerá hodnocení byla pozitivní – navázali jsme úzkou spolupráci v zájmové činnosti pro děti a mládež, která je předmětem činnosti obou zařízení. Celý projekt splnil svůj účel také v tom, že se vzájemně poznaly opavské a ratibořské děti, navázaly přátelství, domluvily se – a poznaly, že jsou si velmi podobné svými zájmy, koníčky.

A v navázané spolupráci chceme také v budoucnu pokračovat – při organizování výtvarných worshopů, soutěže Piosenka europejska, společných akcích a výletech pro děti.

Po hodnocení následoval hodinový koncert Klubu Domino a Miraže, koncert dirigovaly PaedDr.. Ivana Kleinová a Mgr. Eliźbiera Biskup.

Každý sbor odzpíval svých 20 minut z repertoáru a na závěr nastoupily oba sbory a společně předvedly 3 polské a 3 české písně.

Celý koncert natáčela videokamerou paní Chytřínská, která zároveň připravovala CD s fotografiemi z jednotlivých aktivit a připravila také videoprezentaci jednotlivých aktivit pro úvod závěrečného koncertu.

Pro všechny účastníky bylo připraveno malé pohoštění (svačina) – formou baget a koláčků, kávy, čaje, případně balené vody.

Výstava fotografií a výtvarných prací zůstala v MDK do konce listopadu., kdy jsme ji dovezli zpět do Opavy a nyní je její část vystavena v klubovnách SVČ Opava a byla využita také k doplnění výstavy k 60. výročí SVČ Opava v prostorách Breda-Weistein.

Druhého závěrečného koncertu s výstavou v Ratiboři se zúčastnilo 100 polských účastníků (z toho min. 40 členů PS MIRAŹ) a 100 opavských účastníků (z toho min.40 členů Klubu Domino) – zcela podle plánu v projektu. Podrobnosti

Závěrečný koncert s výstavou – Opava

V sobotu 9. listopadu se sešli všichni organizátoři projektu Jsme sousedé-poznejme se tedy při závěrečné výstavě a koncertu v krásném prostředí opavského Minoritského kláštera, na jehož chodbách a ve vestibulu byla nainstalována výstava s popisem, fotografiemi a výtvarnými pracemi k jednotlivým aktivitám zařazeným v projektu.

Využili jsme domácího prostřední a výstavu jsme instalovali den předem, abychom v sobotu do vyzdobeného Minoritu přišli a bylo hotovo.

Do ratibořského MDK jsme poslali dva autobusy – jeden pro členy pěveckého sboru MIRAŹ, který v rámci závěrečného koncertu vystupoval a druhý pro polské partnery projektu, rodiče dětí z pěveckého sboru a děti, které se účastnily předcházejících aktivit a chtěly se setkat v Opavě při koncertu se svými opavskými kamarády.

Koncert jsme zahájili videoprojekcí s výkladem k jednotlivým aktivitám, jejich zhodnocení, představením pedagogů, kteří projekt zaštítili a jednotlivým akcím veleli. Ředitelky SVČ Opava Jaroslava Poláková a MDK Ratiboř Elźbieta Biskup zhodnotily projekt a vzájemnou spolupráci – od příprav projektu, jednotlivých akcí, až po jejich realizaci a výstupy.

Veškerá hodnocení byla pozitivní – navázali jsme úzkou spolupráci v zájmové činnosti pro děti a mládež, která je předmětem činnosti obou zařízení. Celý projekt splnil svůj účel také v tom, že se vzájemně poznaly opavské a ratibořské děti, navázaly přátelství, domluvily se – a poznaly, že jsou si velmi podobné svými zájmy, koníčky.

V navázané spolupráci chceme také v budoucnu pokračovat – při organizování výtvarných worshopů, soutěže Piosenka europejska, společných akcích a výletech pro děti.

Po hodnocení následoval hodinový koncert Klubu Domino a Miraže, koncert dirigovaly Paeddr.. Ivana Kleinová a Mgr. Eliźbiera Biskup.

Každý sbor odzpíval svých 20 minut z repertoáru a na závěr nastoupily oba sbory a společně předvedly 3 polské a 3 české písně.

Celý koncert natáčela videokamerou paní Chytřínská, která zároveň připravovala CD s fotografiemi z jednotlivých aktivit a připravila také videoprezentaci jednotlivých aktivit pro úvod závěrečného koncertu.

Pro všechny účastníky bylo připraveno malé pohoštění (svačina) – formou baget a koláčků, kávy, čaje, případně balené vody.

 

Výstava fotografií a výtvarných prací zůstala v Minoritském klášteře nainstalována až do 20.11., kdy jsme ji sbalili k převozu do Ratiboře.

 Prvního závěrečného koncertu s výstavou v Opavě se zúčastnilo 100 polských účastníků (z toho 40 členů PS MIRAŹ) a 100 opavských účastníků (z toho min.40 členů Klubu Domino) – zcela podle plánu v projektu. Podrobnosti

Výlet za šlechtickou historií

Na sobotu 18. května jsme naplánovali první z cyklu výletů „Putování za historií“ – výlet za historií šlechtickou. Vybrali jsme si návštěvu Opavy – sídla dávných Přemyslovců. Nejprve jsme ráno zajeli do Ratiboře pro polské děti a jejich doprovod a v 9 hodin naše putování začalo.

  Podrobnosti

Úvodní setkání pedagogů

První prodloužený víkend v dubnu se sešli pedagogové z opavského Střediska volného času a ratibořského Mlodziezoveho domu kultury, aby společně připravili veškeré akce projektu Jsme sousedé – poznejme se tedy, domluvili se na podrobnostech a přesných harmonogramech jednotlivých konání.

Setkání se uskutečnilo 5. – 7. 4. 2013 v areálu hotelu Sepetná na Ostravici, účastnilo se ho 10 opavských a 10 ratibořských pedagogů.

  Podrobnosti

Sportovní víkend

Ve dnech 26. – 29. 9. 2013 se v rámci projektu „Jsme sousedé – poznejme se tedy“ uskutečnil sportovně-turistický pobyt na Davidově mlýně
pro 15 dětí z Opavy a 15 dětí z družebního města Ratiboř.
Po příjezdu na místo jsme se ubytovali a po večeři nás čekal blok seznamovacích a sportovních aktivit, při kterých děti musely vzájemně komunikovat, pomáhat si, spolupracovat, a tím se navzájem poznávat.
V pátek dopoledne jsme podnikli procházku podzimním lesem k hrázi vodní nádrže Kružberk a ke skalám, během které děti poznávaly českou přírodu a obdivovaly její krásy. Děti si cestou nejen povídaly o svém životě, zájmech a koníčcích, ale zahrály si hry a soutěžily. Odpoledne nás čekala návštěva aquaparku v Bruntále, zde jsme pro děti připravili závod smíšených družstev v plavání na 25 metrů.
Po sobotní rozcvičce jsme se rozdělili na dvě smíšená družstva a každé čekal jiný program. Jedna skupinka šla do keramické dílny vyrábět a tvořit, druhá jela na kolech poznávat blízké okolí. Po dvou hodinách jsme se vyměnili. Odpoledne nás čekaly lanové aktivity, při kterých děti prokázaly odvahu, sílu i obratnost. U golfu naopak dokázaly, že se umějí soustředit, přemýšlet a nespěchat.
Nabitý program jsme zakončili táborákem, opékáním a zpíváním polských i českých písniček a došlo i na spontánní výuku tance, kdy se děti navzájem učily kroky i taneční pohyby.
V neděli nás už čekaly poslední zápasy ve fotbale a kinballe a soutěž v lukostřelbě. Po vyhodnocení, udělení diplomů a rozdání medailí a cen následoval odjezd domů.
Podrobnosti

Putování po zoologických zahradách – ZOO Chorzów

Ve středu 8. května 2013 se uskutečnil první výlet z cyklu „Putování po zoologických zahradách“. Dvacet opavských dětí s pěti dospělými společně s dvaceti dětmi a pěti dospělými z polské Ratibórze navštívili zoologickou zahradu Chorzów v polských Katowicích. Nejvíce se dětem líbil výběh slonů, voliéry s papoušky a akvária.

  Podrobnosti

Výlet do ZOO Kraków

Výlet do ZOO Kraków

Sobotu 28. září 2013 jsme absolvovali poslední společný česko-polský výlet do zoo. Tentokrát se jednalo o zoologickou zahradu v Krakówě. Tato akce měla původně proběhnout už v červnu, ale během původně plánovaného termínu hrozily v Krakówě a okolí povodně, proto jsme z bezpečnostních důvodů zvolili náhradní termín v září. Na přání českých i polských účastníků byla do programu výletu zahrnuta i krátká prohlídka centra města, protože Kraków je krásné historické město. Naším hlavním cílem však byla zoologická zahrada, na kterou se všichni moc těšili. A předčila naše očekávání. Viděli jsme sice rozlohou malou, ale velmi hezkou a upravenou zoo plnou zvířat, která nejsou v českých zoologických zahradách moc k vidění. Nejvíce nás zaujali lachtani a ukázka jejich krmení. Nevadilo nám ani, že bylo chladné počasí. Odjížděli jsme sice unavení a prokřehlí, ale spokojení z nádherného výletu. Podrobnosti