MČR dětí a mládeže v rádio-elektronice – Opava 2015

Soutěž byla podpořena granty Moravskoslezského kraje a města Opava.
logo_jpg              image

image002
crk   SŠTechnická OpavaDomeček v02b modre

znak

Související materiál:
– PROPOZICE MR 2015 Opava
– Pravidla a metodické pokyny soutěže
– Realizace tohoto projektu byla dána záměrem předvést nejlepší radiotechniky ze všech krajů České republiky

– FOTOGALERIE

 

Hodnocení MČR dětí a mládeže v rádio-elektronice Opava 
8.až 10. května 2015

Realizace tohoto projektu byla dána záměrem Českého radioklubu předvést nejlepší radiotechniky ze všech krajů České republiky, kteří absolvovali podobnou soutěž podle stejných pravidel v oblastních a krajských kolech. Závodníci a jejich doprovod byly pozváni podle výsledkových listin zaslaných pořadateli.

Pořadatelé tedy Radioklub Opava, SVČ Opava a SŠTechnická v Opavě rozeslali pozvánky s informacemi nutnými pro účast. Podle tohoto programu se doprovod a závodníci začali sjíždět do prostor SŠTechnické v Opavě.  Zde již je převzali pořadatelé a ubytovali všechny soutěžící. Mezi pořadateli byli i členové kroužku mladých radiotechniků ze Střediska volného času v Opavě. Ti tuto spoluúčast vzali jako výměnu zkušeností mezi stejně mladými, leč vyspělejšími kolegy. Pomohli s umístěním závodníky dovezenými zhotovenými výrobky do vyhrazených prostor. Všichni se poté shromáždili v jídelně.

Slavnostní zahájení provedla náměstkyně primátora města Opavy Mgr. Simona Bierhausová a ředitelé Střediska volného času  Jaroslava Poláková a Ing. Vondál ze SŠTechnické Opava. K přítomným promluvil i ředitel firmy  TME  Czech Republik Ing. Guňka dodavatel materiálu pro soutěžní výrobky i dodavatel řady odměn. Pořadatelé vzpomněli i další firmy vydatně se podílející na pořádání této soutěže m.j. fa. ELOK Opava, TIPA Opava, Panasonic a další.

Po večeři pak následovala první část soutěže, tedy prověření teoretických znalostí. Ověření znalostí probíhalo formou testů s bodovým hodnocení  max. 40 bodů. Po skončení této části byli závodníci spolu s doprovodem pozváni na prohlídku dílen SŠTechnické .

Pro účastníky zejména mladší byla tato exkurse možná  prvým seznámením s obráběcími stroji různých typů a určení, viděli též použití elektroniky na CNC strojích, vypalovacím stroji. Tato část byla kladně hodnocena . Mimo podobné akce nemají možnost děti vidět tuto techniku. Po návratu z prohlídky dílen byla pro většinu organizována krátká přednáška o historii města včetně stejně tak krátké prohlídky historické části centra města Opavy.

Ranní program,  po snídani  pokračoval dominantní částí soutěže a tedy stavbou zadaného   soutěžního výrobku. Podle věkových kategorií (do 12.,do 16. a do 19 let) připravili pořadatelé stavebnice – tištěné spoje, součástky a krabičky. Soutěžící byli hodnoceni za funkční výrobek 30 body a další body, tedy dalších 30 bodů,  pak rozhodčí přidělili za kvalitu odvedené práce na soutěžním výrobku, rozmístění součástek, jejich tvarování, dodržení schémat a kvalitu  pájení. Během této části soutěže rozhodčí v místnosti určené pro výstavu dovezených rádio-elektronických doma zhotovených výrobků.  Zde opět rozhodčí hodnotili provedení výrobků, dodržení bezpečnostních předpisů. Nedílnou součástí hodnocení je i dokumentace, která předvedený výrobek provází. Zde je v preambuli soutěže dáno, že musí být vyčerpávající, tedy být lepší než návody k obsluze dodávané výrobci. Jsou tam schémata, seznamy součástek, obrazec tištěných spojů a na něm rozložení součástek v tištěném spoji a třeba i tabulky naměřených parametrů výrobku. Tyto  dokumenty vyžadujeme i od mladých závodníků  a poznáme, zda je vytvořili a tedy i vyrobili výrobek sami. Výrobky se nesmí opakovat v příštím roce těchto soutěží. Znamená to, že musí  projevit invenci a touhu stavět dál. Některé soutěžní výrobky byly i dost náročné a proto pořadatelé drobně prodloužili stanovený termín k odevzdání. Po skončení této části byl podáván oběd. Po něm pořadatelé realizují exkurzi. Pro letošní rok, který je charakteristický vzpomínkou na ukončení 2.světové války zvolili pořadatelé atraktivní návštěvu pevností – bunkrů v Darkovičkách a Muzea v Hrabyni. Po návštěvě se vrátili zpět do místa soutěže .

Zde závodníky již očekávaly výsledky.

Po večeři pak účastníci vyslechli, opět v jídelně, vyzdobené emblémy poskytovatelů grantů, tedy Moravskoslezského kraje, magistrátu města OPAVY, pořadatelů  Českého radioklubu, Střediska volného času Opava a Střední školy technické Opava a sponzorů, výsledky, závěrečné zhodnocení.

Každý ze závodníků obdržel ceny, podle umístění a mimo jiné upomínkové předměty.

Zlatým hřebem zakončení mistrovství byl pro závodníky oblíbený bazárek neboli hrabák.

Na určeném místě byly hromady samozřejmě radiotechnického materiálu, který  po náležité separaci a následném použití bude určitě součástí budoucích výrobků.

Soutěž následující den skončila. Mimo získaných známostí a jejich zálibami v radiotechnickém oboru, který je pro budoucnost potřebný, se seznámili s historií města Opava i Moravskoslezského kraje.

Vedoucí kroužků, doprovod, rozhodčí a hosté hodnotili toto mistrovství ČR jako velmi vydařené.