Výukové programy pro ZŠ

NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY

Výcvik na umělé horolezecké stěně a střelecký výcvik z laserových pušek – pro předem přihlášené ZŠ, ŠD a ŠK, sport@svcopava.cz.

V případě zájmu objednávejte u Mgr. Romany Hejdukové

na tel. čísle 553 623 276 nebo 732 758 554 (mobil),

případně e-mailem na adrese souteze@svcopava.cz .

 

U mimoopavských škol je možné po dohodě absolvovat výukový program přímo ve škole

 

1. PROHLÍDKA MINIZOO

Věková skupina: 1. – 9. třída ZŠ, SŠ

Délka trvání: 45 – 60 minut

Místo konání: SVČ Opava, Husova 17

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Prohlídka všech částí MINIZOO spojená s výkladem (přizpůsobeno věku a potřebám dětí/studentů) – informace o způsobu života a základy chovu vybraných druhů, kontakt se živými zvířaty, v případě příznivého počasí je možné využít i zahradu SVČ.

 

 

2. JAK SE ŽIJE V LESE

Věková skupina: 1.  – 3. třída ZŠ

Délka trvání: 45 – 60 minut

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Místo konání: SVČ Opava, Husova17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Podíváme se, co roste v lese; seznámíte se s mraveništěm a jeho obyvateli a vystopujeme lesní zvířátka.

 

 

3. DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Věková skupina: 1. – 3. třída ZŠ

Délka trvání: 45 – 60 minut

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Místo konání: SVČ Opava, Husova17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Prostřednictvím jednoduchých pracovních listů (u ZŠ) a hry se děti seznámí se zvířátky, která lidé chovají doma jako své mazlíčky. Zjistí, co všechno tato zvířata potřebují, aby se jim dobře dařilo.

 

 

4. ŽIJÍ S NÁMI

Věková skupina: 4. – 7. třída ZŠ

Délka trvání: 90 minut

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Místo konání: SVČ Opava, Husova 17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Seznámení s domácími zvířaty, která člověk chová jako hospodářská nebo jen pro radost. Bezobratlí v našich domovech. Ptáci v blízkosti lidských sídel. Přizpůsobeno věku žáků.

 

 

5. LESNÍ TAJEMSTVÍ

Věková skupina: 4. – 7. třída ZŠ

Délka trvání: 90 minut

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Místo konání: SVČ Opava, Husova 17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Seznámení s lesním ekosystémem – lesní patra, části stromu, houby, živočichové v lese a jejich stopy… Přizpůsobeno věku žáků.

 

 

6. HLODAVCI

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Délka trvání: 90 min.

Lektor: Mgr. Romana Hejduková

Místo konání: klubovna SVČ Opava, Husova 17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Základní charakteristika této skupiny savců. Prohlídka našeho chovu hlodavců, kontakt se živými zvířaty. Pracovní listy o hlodavcích (výskyt, způsob života, zástupci)

 

 

7. HADI A JINÍ PLAZI

Věková skupina: 6. – 9. třída ZŠ

Délka trvání: 90 min

Lektor: Mgr. Romana Hejduková, Pavol Hodák

Místo konání: klubovna SVČ Opava, Husova 17

Cena: 25,- Kč/dítě

Popis: Prohlídka plazů chovaných v SVČ, kontakt se živými zvířaty; pracovní listy seznamují se základní charakteristikou a zástupci jednotlivých skupin plazů.