*** Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Vzhledem k předčasně ukončené zájmové činnosti SVČ Opava ve 2. pololetí školného roku 2019/2020 vám bude vrácena poměrná část zápisného, a to ve výši 70% z uhrazené částky. 30% jsou náklady spojené za kroužky a kurzy ke dni 11. 3. 2020, kdy byl provoz SVČ Opava uzavřen.

Dnem 18. 5. 2020 do 13. 6. 2020 můžete prostřednictvím žádosti zažádat o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školného roku 2019/2020. Částka vám poté bude v měsíci červnu 2020 poukázána na účet, a to přednostně na účet, ze kterého byla aktivita zaplacena, popřípadě na účet, který dodatečně uvedete v žádosti o vrácení zápisného.

  • Žádost o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školního roku 2019/2020 zde ke stažení.

Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří jste nás již jakkoliv kontaktovali se sdělením, že vrácení zápisného za kroužky nebudete požadovat a podpoříte tím tak činnost SVČ Opava. Velmi si toho vážíme. Děkujeme.

S pozdravem
SVČ Opava

Záložka pro permanentní odkaz.