**KPZ – Klub přátel zvířat

– kroužek je určen všem milovníkům zvířat. Praktické dovednosti se budeme učit v naší Minizoo. Součástí kroužku budou také návštěvy u chovatelů, výlety a tematicky zaměřené pobytové akce. Pro děti od 9 let.

KPZ I.  – Úterý: 16.45 – 18.45 hod., SVČ Husova

KPZ II.  – Čtvrtek: 17.00 – 19.00 hod., SVČ Husova

KPZ III.  – Čtvrtek: 14.45 – 16.45 hod., SVČ Husova

Zápisné na pololetí: 500,- Kč, P. Tomanová

Online přihláška

Záložka pro permanentní odkaz.