**KPZ – Klub přátel zvířat

**KPZ1 – Klub přátel zvířat – kroužek je určen všem milovníkům zvířat. Součástí kroužku budou také návštěvy u chovatelů, pro děti od 9 let.
Úterý: 16.45 – 18.45 hod., SVČ Husova
Zápisné na pololetí: 500,- Kč, P. Tomanová

**KPZ2 – Klub přátel zvířat – kroužek je určen všem milovníkům zvířat. Součástí kroužku budou také návštěvy u chovatelů, pro děti od 9 let.
Čtvrtek: 17.00 – 19.00hod., SVČ Husova
Zápisné na pololetí: 500,- Kč, P. Tomanová

**KPZ3 – Klub přátel zvířat – kroužek je určen všem milovníkům zvířat. Součástí kroužku budou také návštěvy u chovatelů, pro děti od 9 let.
Čtvrtek: 14.45 – 16.45 hod., SVČ Husova
Zápisné na pololetí: 500,- Kč, P. Tomanová

Online přihláška

Záložka pro permanentní odkaz.