* Přihlášky na kroužky, akce nebo tábory

Po kliknutí na odkaz  budete přesměrováni na Klientské centrum Střediska volného času, Opava.

Klientské centrum  je nástroj určený pro členy zájmových útvarů a jejich rodiče. Umožňuje registraci uživatelů, správu dat o účastnících (z pohledu rodičů o jejich dětech), informace o jejich platbách a hlavně zadávání nových přihlášek přímo online a v souladu se zákonnými normami.

Pro uživatele, kteří ještě nemají
založen účet v Klientském centru:
Pro již registrované uživatele
Klientského centra:
Registrace v Klientském centru Přihlášení do Klientského centra

Pro práci s Klientským centrem se prosím nejprve registrujte (bude ověřena funkčnost vaší mailové adresy).
Poté se můžete běžným způsobem přihlásit ke svému účtu a pracovat s jeho možnostmi.

První položka menu v Klientském centru nabízí přehled účastníků – tzn. osob, které jsou s registrovaným uživatelem v našem adresáři spojené. U nich pak vidí přehled všech dosud provedených přihlášek a stav jejich plateb.

V dalších položkách je možné zadávat nové přihlášky na kroužky, akce nebo tábory. Přihláška se provádí výběrem z nabídky činností. Proces přihlášky vyžaduje od uživatele potvrzení či volbu některých informací (druh platby, věková kategorie účastníka, samostatný odchod, případně zadání slevového kódu, je-li nějaký přidělen) a také povinný souhlas s prohlášením zákonných zástupců, resp. účastníka. Poté je takto zadaná přihláška zaevidována a je ve stavu „neschváleno“, tzn. čeká na schválení pracovníkem SVČ.

Dále již probíhá zpracování přihlášky a plateb obvyklým způsobem.

V případě problémů e-mail: technika(at) svcopava.cz

Záložka pro permanentní odkaz.