Projekt „Budoucnosti 4.0 se nebojíme, ….

Dne 5. března 2020 byla usnesením zastupitelstva kraje č.15/1877 schválena Středisku volného času Opava dotace na projekt Budoucnosti 4.0 se nebojíme, šikovné ruce potřebné jsou v každé době…,ale nesmíme v nich držet pazourek.“ v rámci dotačního programu Podpora technických a přírodovědných aktivit v oblasti volného času dětí a mládeže a celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením v roce 2020.
Za finanční prostředky získané dotací MSK pořídíme nové stroje do kroužku Kutil a modelářské stavebnice, pomůcky, přípravky a materiál pro stavbu modelů do modelářských kroužků.

Děkujeme.Na obrázku může být: 1 osoba

Záložka pro permanentní odkaz.