**Pulsík – přípravka tanečního souboru Puls

– pro děvčata a chlapce ve věku 6 – 7 let. Taneční kroužek se zaměřením na základní pohybové a taneční dovednosti, práci s rytmem a jednoduché prvky z techniky stepu.

Čtvrtek: 15:30 – 16:30 hodin, tělocvična ZŠ B. Němcové Opava

Zápisné na pololetí: 350,- Kč, vedoucí Jana a Eva Vondálovy

www.tspuls.cz, www.facebook.com/tspulsopava

Online přihláška

Záložka pro permanentní odkaz.