Novinky

24.05.2021 Od 24. 5. v deseti :-)

V Domečku konečně opět "kroužkujeme"!!! Tento týden ještě dost s omezeními a improvizovaně, od příštího týdne nás ale čeká další uvolnění vládních opatření, takže už to nebude taková bojová hra s počasím a počty jako nyní... Informace k následujícímu průběhu kroužků obdržíte od jednotlivých vedoucích emailem. Kroužky, které vedou naši externí spolupracovníci zůstávají dále bohužel zavřené, těšit se na ně můžete opět od září.

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

Akvarijní rybičky na poštovních známkáchU příležitosti 40. výročí činnosti akvaristiky v Minizoo SVČ Opava
jsme pro vás připravili výtvarnou soutěž
 
„Akvarijní rybičky na známkách“
 

 
Výsledky soutěže:

Po dlouhém, nelehkém a chvílemi i emotivním rozhodování určila vítěze v jednotlivých kategoriích. 

Kategorie I.
1. místo - Sára Beinhauer - 6 let
2. místo - Natálka Stiborská - 6 let
3. místo - Maty Mrákota - 7 let

Kategorie II.
1. místo - Barbora Mičková - 10 let
2. místo - Anna Kůsová - 10 let
3. msíto - Eliška Trulejová - 10 let

Kategorie III.
1. Místo - Saskia Návratová - 12 let
2. místo – Kristýna Jašková – 12 let
3. místo - Hynek Šachteli - 13 let
 
Porata udělila také 7 speciálních cen:
Laduška Durčáková - MŠ, 4roky
Laura Ondřejová - 8 let
Adéla Cilečková, 11 let
Silva Kielarová, 12 let
Robert Hopjan, 14 let
Ema Rejová, 6 let
ZŠ Mokré Lazce za sérii známek

Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast v naší soutěži. Všechny "rybičky" si zaslouží velkou pochvalu. Do soutěže nám dorazilo celkem 104 "poštovních známek." 

Ze všech zaslaných výtvarných prací připravujeme výstavu. Prosíme, sledujte naše webové stránky a sociální sítě.  

Pravidla, podmínky a specifikace výtvarné soutěže „Akvarijní rybičky na známkách“
 1. Organizátor a pořadatel: Středisko volného času Opava, příspěvková organizace, Jaselská 4, Opava, PSČ: 74601, IČO: 71372097.
 2. Doba trvání soutěže: !PRODLOUŽENO! od 18. 1. do 1. března 2021.
 3. Téma soutěže a motiv výkresu: cokoliv, co se týká života ve sladkovodním nebo mořském akváriu.
 4. Průběh soutěže: navrhni, namaluj, vyfoť nebo naskenuj a fotku pošli na jiri.sedlacek@svcopava.cz.
       4. 1. v e-mailu s fotografií uveďte jméno a příjmení autora/ky výkresu, věk/třídu a                            kontakt  na zákonného zástupce.
 1. Formát výkresu: A4 nebo A3 (lze namalovat 1 výkres nebo z několika výkresů A4 vytvořit „aršík“ nebo „ sérii známek“).
 2. Příprava výkresu:
A4 - na každé straně výkresu A4 narýsuj 10 mm okraj,
A3 - na každé straně výkresu A3 narýsuj 15 mm okraj.
Do vzniklého rámečku nakresli „vroubkování známky“. Vroubkování zůstane bílé.
 1. Použitá technika: výkres může být vytvořen libovolnou výtvarnou technikou a za použití libovolných výtvarných potřeb.   
 2. Pro koho je soutěže určena pro děti a mládež ve věku 4 až 16 let.
Soutěž je rozdělena  do 3 kategorií:     I. kategorie: předškoláci - 1. třída
                                                                   II. kategorie: 2. - 5. třída
                                                                  III. kategorie: 6. - 9. třída
 1. 1. Účastník zasláním fotografie vyjadřuje souhlas se zveřejněním fotografii výkresu ve fotogalerii SVČ Opava (https://svcopava.rajce.idnes.cz/).
 1. Soutěže se může zúčastnit každý s libovolným počtem soutěžních výkresů.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v případě nutnosti omezit počet výkresů jednoho   soutěžícího. Rovněž si pořadatel vyhrazuje právo v kategorii předškoláků a 1. třída v případě pochybností o autorství výkresu vyzvat zhotovitele k obhajobě.
 3. Vyhodnocena budou první tři výtvarná díla v každé kategorii. V dané kategorii může dítě získat pouze jednu cenu.
 4. O vítězi v jednotlivých kategoriích rozhodne odborná porota.
 5. 1. Hodnocení výkresů: Hodnotit budeme originalitu, nápad, zpracování, zvládnutí výtvarné techniky, kompozici. .
 6. Účastník soutěže svým zapojením se do soutěže rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména a zaslané fotografie soutěžního výkresu na sociální síti Facebook, a to na profilu SVČ Opava (https://www.facebook.com/svcopava.cz).
 7. Vyhlášení soutěže  proběhne dle epidemické situace a všichni účastníci o něm budou včas   informováni.
 8. Soutěžní výkres nesmí porušovat autorská práva ani jiná práva jiných osob. Soutěžní výkres nesmí být v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky a občanského soužití, nesmí být v rozporu s obecné závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat náboženský nebo politický podtext, nesmí obsahovat vulgární, rasistické nebo jiné obecně nepřijatelné sdělení. Pořadatel soutěže nenese za obsah soutěžního výkresu ve smyslu tohoto odstavce žádnou odpovědnost.
 9. Přihlášením soutěžního výkresu do soutěže prohlašuje účastník soutěže, který tento výkres přihlásil, že je jeho autorem.
 10. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů organizátorem soutěže pro účely této soutěže až do výslovného odvolání souhlasu účastníkem soutěže. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže rovněž souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže či v souvislosti s informováním o soutěži. Účastník soutěže svým zapojením do soutěže dále potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, a že má právo k jejich přístupu. Osobní údaje (jméno, příjmení, název soutěžního modelu, e-mailová adresa, telefonní kontakt) budou zpracovány a zabezpečeny v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 11. Výherci nevzniká právo výhry reklamovat.
 12. Hodnotu ceny nelze vyplatit v penězích.   
 13. Přihlášením do soutěže projevuje každý účastník soutěže souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 
Vzhledem k záměru uspořádat z výtvarných děl výstavu v prostorech SVČ Opava, žádáme  účastníky soutěže, kteří jsou ochotni svá díla vystavit, aby své hotové výkresy (na zadní stranu uveďte  jméno, příjmení, třídu, kontakt na zákonného zástupce, popř. název díla) odnesli do Střediska volného času Opava, Jaselská 4. Vzhledem k epidemické situaci se budou výkresy přebírat každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod. Každý účastník za odevzdaný výkres (výkresy) dostane drobnou věcnou cenu.
 
Zveřejnění výtvarných děl: Zákonný zástupce dítěte dává organizátorovi soutěže souhlas s užitím jeho výtvarných děl předaných organizátorovi soutěže v souvislosti s výstavou, a to též i pro zveřejnění ve všech komunikačních mediích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, Zákonný zástupce dítěte uděluje organizátorovi soutěže tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoliv odvolat.
 
Odpovědnost organizátora soutěže za její průběh: organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit či změnit její podmínky vzhledem epidemické situaci, dále si vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 
Kontakt:          SVČ Opava, Jaselská 4
                        Bc. Viktor Kalavský, tel. 606528562
                        e-mail: viktor.kalavsky@svcopava.cz (bližší informace k soutěži)
                        nebo jiri.sedlacek@svcopava.cz (technické problémy IT)
                        www.svcopava.cz
 
Výsledky soutěže budou zpřístupněny ve výsledkové listině na webových stránkách SVČ Opava (www.svcopava.cz) a na facebookovém profilu SVČ Opava (www.facebook.com/svcopava.cz/).

Pravidla výtvarné soutěže "Akvarijní rybičky na známkách"