Novinky

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

19.07.2020 Promenádní koncerty dechových hudeb

I přes všechna omezení pro vás opavské Středisko volného času, za podpory Statutárního města Opava, připravilo tradiční cyklus promenádních koncertů dechových hudeb, a to každou neděli od 19. července až do 20. září., vždy v 10.00 hodin na Horním náměstí za Slezankou.

12.07.2020 Nabídka kroužků

Již nyní můžete vybírat z nové nabídky zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 (kroužky) a vyplňovat online přihlášky (klientské centrum). Od 14. září 2020 se pak na vás budeme těšit při pravidelné činnosti ;-)

Škola bruslení 2020

Škola bruslení 2020 - zápis a I. lekce, pro děti od 5 let, vstupné 70,- Kč.
Zápis proběhne v neděli 4. 10. 2020 od 7.15 hod. u bufetu na zimním stadionu. Zde vyplníte nebo odevzdáte přihlášku, která najdete na webu SVČ Opava pod odkazem Škola bruslení. Trenéři a instruktoři si děti po příchodu na led rozdělí do 4 až 5 skupin, podle toho, jak umí bruslit. Od úplných začátečníků, až po pokročilé. Rodiče s dětmi nebruslí. Děti jsou úrazově pojištěny. Každá lekce se platí zvlášť (od druhé lekce při vstupu na stadion), děti dostanou kartičku na razítka (na kartičce jsou uvedeny i kontakty a časy jednotlivých lekcí). Pokud budete mít zájem o doplňující informace, kontaktujte e-mailem nebo telefonicky pana Viktora Kalavského.


Kód 105002
Název Škola bruslení 2020
Termín konání 04.10.2020 07:45 - 08:45
Místo konání Zimní stadión Opava
Hlavní vedoucí Viktor Kalavský, Bc.
Věková skupina 5-15 let
Sraz účastníků Zimní stadion Opava
Vybavení na akci brusle, přilba, teplé oblečení
V ceně zahrnuto pronájem ledu, instruktoři, pojištění
Jiná ujednání 31 x 70,- Kč
Cena 2170,- Kč