Novinky

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

19.07.2020 Promenádní koncerty dechových hudeb

I přes všechna omezení pro vás opavské Středisko volného času, za podpory Statutárního města Opava, připravilo tradiční cyklus promenádních koncertů dechových hudeb, a to každou neděli od 19. července až do 20. září., vždy v 10.00 hodin na Horním náměstí za Slezankou.

12.07.2020 Nabídka kroužků

Již nyní můžete vybírat z nové nabídky zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 (kroužky) a vyplňovat online přihlášky (klientské centrum). Od 14. září 2020 se pak na vás budeme těšit při pravidelné činnosti ;-)

Vrácení zápisného za koronavirové období

13.05.2020

Informace pro rodiče, zákonné zástupce a členy zájmového vzdělávání o vrácení poměrné části zápisného za neodučené hodiny zájmových kroužků a kurzů ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 
Vzhledem k předčasně ukončené zájmové činnosti SVČ Opava ve 2. pololetí školného roku 2019/2020 vám bude vrácena poměrná část zápisného, a to ve výši 70% z uhrazené částky. 30% jsou náklady spojené za kroužky a kurzy ke dni 11. 3. 2020, kdy byl provoz SVČ Opava uzavřen.
Dnem 18. 5. 2020 do 13. 6. 2020 můžete prostřednictvím žádosti zažádat o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školného roku 2019/2020. Částka vám poté bude v měsíci červnu 2020 poukázána na účet, a to přednostně na účet, ze kterého byla aktivita zaplacena, popřípadě na účet, který dodatečně uvedete v žádosti o vrácení zápisného.

Žádost o navrácení poměrné části zápisného za 2. pololetí školního roku 2019/2020: Žádost - vrácení zápisného

Žádost doručte prostřednictvím e-mailové adresy krouzky@svcopava.cz, klasicky poštou na adresu SVČ Opava, Jaselská 4, 746 01 Opava nebo osobně vhoďte do poštovní schránky SVČ Opava, Jaselská ul. nejpozději do 13. 6. 2020. Obálku nebo mailovou zprávu označte „žádost - vrátka zápisného“.
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali vám všem, kteří jste nás již jakkoliv kontaktovali se sdělením, že vrácení zápisného za kroužky nebudete požadovat a podpoříte tím tak činnost SVČ Opava. Velmi si toho vážíme. Děkujeme.