Novinky

24.05.2021 Od 24. 5. v deseti :-)

V Domečku konečně opět "kroužkujeme"!!! Tento týden ještě dost s omezeními a improvizovaně, od příštího týdne nás ale čeká další uvolnění vládních opatření, takže už to nebude taková bojová hra s počasím a počty jako nyní... Informace k následujícímu průběhu kroužků obdržíte od jednotlivých vedoucích emailem. Kroužky, které vedou naši externí spolupracovníci zůstávají dále bohužel zavřené, těšit se na ně můžete opět od září.

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

Hygienická opatření

Hygienická opatření proti šíření Covid-19
 
Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče/zákonné zástupce o zodpovědný přístup k účasti vašich dětí, i vás samotných, na všech akcích (kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, divadelní představení…) pořádaných Střediskem volného času Opava.
 
Informace pro žáky a rodiče/zákonné zástupce
 
I. Omezení vstupu cizích osob do všech prostor SVČ Opava. Vstup mají povolen:
 1. zaměstnanci školy
 2. členové zájmových útvarů, účastníci kurzů a akcí SVČ Opava splňující podmínky ke vstupu
 3. kontrolní orgány
 4. dodavatelé služeb zajišťující provoz školy
 5. zákonní zástupci
Žádáme rodiče/zákonné zástupce, aby do školy vstupovali výjimečně a to pouze po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci nebo vedením školy.
 
II. Provozní pokyny
 • dodržování bezpečných vzdáleností mezi osobami
 • vstup povolen pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (roušky se nosit nemusí například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance). 
III. Osobní hygiena
 • mytí a dezinfekce rukou
 • vybavení WC tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírové ručníky
 • vybavení tříd tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírovými ručníky
 • dezinfekční prostředek na ruce při vstupu do školy
 IV. Úklid
 • průběžné a opakované provádění dezinfekce prostorů školy – hygienická zařízení, společné prostory školy, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky
 • dezinfekce podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 • průběžné větrání místností.
 • pro dezinfekci (ruce, plochy, podlahy) jsou používány prostředky s důrazem na protivirový účinek.
V. Postup školy v případě podezření na infekční onemocnění
 • změření teploty u daného žáka
 • v případě opakovaného naměření teploty vyšší než 37 ºC bude žák umístěn v izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka
 • další postup bude projednán v závislosti na konkrétním případu s lékařem a případně s hygienickou stanicí
Opatření platí do odvolání a vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.