Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

Hygienická opatření

Hygienická opatření proti šíření Covid-19
 
Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče/zákonné zástupce o zodpovědný přístup k účasti vašich dětí, i vás samotných, na všech akcích (kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, divadelní představení…) pořádaných Střediskem volného času Opava.
 
Informace pro žáky a rodiče/zákonné zástupce
 
I. Omezení vstupu cizích osob do všech prostor SVČ Opava. Vstup mají povolen:
 1. zaměstnanci školy
 2. členové zájmových útvarů, účastníci kurzů a akcí SVČ Opava splňující podmínky ke vstupu
 3. kontrolní orgány
 4. dodavatelé služeb zajišťující provoz školy
 5. zákonní zástupci
Žádáme rodiče/zákonné zástupce, aby do školy vstupovali výjimečně a to pouze po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci nebo vedením školy.
 
II. Provozní pokyny
 • dodržování bezpečných vzdáleností mezi osobami
 • vstup povolen pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (roušky se nosit nemusí například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance). 
III. Osobní hygiena
 • mytí a dezinfekce rukou
 • vybavení WC tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírové ručníky
 • vybavení tříd tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírovými ručníky
 • dezinfekční prostředek na ruce při vstupu do školy
 IV. Úklid
 • průběžné a opakované provádění dezinfekce prostorů školy – hygienická zařízení, společné prostory školy, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky
 • dezinfekce podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 • průběžné větrání místností.
 • pro dezinfekci (ruce, plochy, podlahy) jsou používány prostředky s důrazem na protivirový účinek.
V. Postup školy v případě podezření na infekční onemocnění
 • změření teploty u daného žáka
 • v případě opakovaného naměření teploty vyšší než 37 ºC bude žák umístěn v izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka
 • další postup bude projednán v závislosti na konkrétním případu s lékařem a případně s hygienickou stanicí
Opatření platí do odvolání a vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 
Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID- 19 ve školách a školských zařízeních nastat, najdete také na webových stránkách MŠMT zde