Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

Hygienická opatření

Hygienická opatření proti šíření Covid-19
 
Vzhledem k epidemiologické situaci žádáme rodiče/zákonné zástupce o zodpovědný přístup k účasti vašich dětí, i vás samotných, na všech akcích (kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, divadelní představení…) pořádaných Střediskem volného času Opava.
 
Informace pro žáky a rodiče/zákonné zástupce
 
I. Omezení vstupu cizích osob do všech prostor SVČ Opava. Vstup mají povolen:
 1. zaměstnanci školy
 2. členové zájmových útvarů, účastníci kurzů a akcí SVČ Opava splňující podmínky ke vstupu
 3. kontrolní orgány
 4. dodavatelé služeb zajišťující provoz školy
 5. zákonní zástupci
Žádáme rodiče/zákonné zástupce, aby do školy vstupovali výjimečně a to pouze po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci nebo vedením školy.
 
II. Provozní pokyny
 • dodržování bezpečných vzdáleností mezi osobami
 • vstup povolen pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (roušky se nosit nemusí například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance). 
III. Osobní hygiena
 • mytí a dezinfekce rukou
 • vybavení WC tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírové ručníky
 • vybavení tříd tekutým mýdlem, dezinfekčním prostředkem na ruce, papírovými ručníky
 • dezinfekční prostředek na ruce při vstupu do školy
 IV. Úklid
 • průběžné a opakované provádění dezinfekce prostorů školy – hygienická zařízení, společné prostory školy, dezinfekční prostředek na ruce v dávkovači, papírové ručníky
 • dezinfekce podlah, lavic, židliček, ovladačů oken, klik, umývadel a ostatních ploch ve výukových místnostech.
 • průběžné větrání místností.
 • pro dezinfekci (ruce, plochy, podlahy) jsou používány prostředky s důrazem na protivirový účinek.
V. Postup školy v případě podezření na infekční onemocnění
 • změření teploty u daného žáka
 • v případě opakovaného naměření teploty vyšší než 37 ºC bude žák umístěn v izolační místnosti a kontaktován zákonný zástupce žáka
 • další postup bude projednán v závislosti na konkrétním případu s lékařem a případně s hygienickou stanicí
Opatření platí do odvolání a vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
 
Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněním COVID- 19 ve školách a školských zařízeních nastat, najdete také na webových stránkách MŠMT zde