Novinky

10.01.2022 Vstupenky na Pohádkový karneval jsou VYPRODÁNY.

Náš nedělní Pohádkový karneval je už VYPRODÁN! Vzhledem k vládním opatřením je počet účastníků velmi omezen a vstupenky tedy už bohužel nejsou. Pokud se karnevalu nebudete moci z nějakého důvodu zúčastnit, kontaktujte nás (hana.montagova@svcopava.cz, tel. +420607847344) nebo nám napište do zpráv. Vstupenky bude možné do pátku vrátit na recepci SVČ Jaselská. Vrácení vstupného na místě už nebude možné. (O případných uvolněných vstupenkách vás budeme informovat zde na sítích.)

24.05.2021 Od 24. 5. v deseti :-)

V Domečku konečně opět "kroužkujeme"!!! Tento týden ještě dost s omezeními a improvizovaně, od příštího týdne nás ale čeká další uvolnění vládních opatření, takže už to nebude taková bojová hra s počasím a počty jako nyní... Informace k následujícímu průběhu kroužků obdržíte od jednotlivých vedoucích emailem. Kroužky, které vedou naši externí spolupracovníci zůstávají dále bohužel zavřené, těšit se na ně můžete opět od září.

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

Sledujte nás

Jsme sousedé - poznejme se tedy

01.04.2013

Název programu: Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory: 3.3
Název oblasti podpory a území: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektové žádosti: Jsme sousedé – poznejme se tedy
Registrační číslo projektové žádosti: CZ.3.22/3.3.04/12.03300

Česko polský projekt „Jsme sousedé – poznejme se tedy“ se soustředí na vzájemné poznání historie a kultury mezi dětmi a mládeží v oblasti Opavy a Ratiboře. Součástí je také prohloubení spolupráce mezi Střediskem volného času Opava a Mlodziezovym domem kultury v Ratiboři – nejen jejich klienty, ale také pedagogy, kteří v obou školských zařízeních pracují a pečují o realizaci a rozvoj zájmového vzdělávání českých a polských dětí.

Prostřednictvím setkání, výletů, společných zážitků při pobytových akcích a sportovních aktivitách se děti a mládež velmi dobře seznámí, navážou kontakty a přátelství. Akce přispějí také k rozvoji jazykových schopností – jak česko-polského porozumění, ale také konverzace v jazyce anglickém ( v případě, že si česko-polsky některé výrazy neporozumí).

V rámci projektu chystáme uskutečnit tyto aktivity:

1) Úvodní setkání pedagogů – (5. – 7. 4. 2013) – Ostravice
V rámci projektu chceme na úvod uskutečnit setkání pedagogů z obou zařízení – tedy SVČ Opava a MDK Ratiboř. Jde především o to, aby se na úvod poznali lidé, kteří s dětmi v rámci projektu budou pracovat. Sdělili si své postupy při práci s dětmi, metodiky, vše do detailu naplánovali, abychom při uskutečňování jednotlivých akcí předešli možným nedorozuměním. Společně domluvíme termíny konkrétních akcí, podrobnosti jejich realizace, organizační zajištění, očekávané přínosy z jednotlivých akcí.
Velkým přínosem bude navázání vzájemné komunikace, přátelství – prodebatování problémů, které máme společné. Abychom také pedagogy motivovali k zapojení do projektu, musíme jim nabídnout možnost se v klidu a pěkném prostředí vzájemně poznat – jak při pracovních jednáních v dopoledních a odpoledních hodinách, tak také při neformálních setkáních večer.pro 20 pedagogů – 10 osob z Ratiboře, 10 osob z OpavyPutování za historií – 4 výpravy za historií Slezska a širší Moravy (duben – říjen 2013)
Zaměření akcí je vybráno tak, aby děti zaujaly, aby se nenásilnou formou dozvěděly maximum o životě v českých zemích, o naší historii. Toto téma jsme zvolili záměrně – opavským dětem rozšíří znalosti z oblasti historie blízké jejich domovu; ratibořské děti se dozví o historii a životě svých nejbližších sousedů.
Putování je rozděleno do čtyř částí – šlechtická, dělnická, lidová a církevní historie ve Slezsku a na Moravě – čtyři jednodenní exkurze za poznáním.Vždy pro 20 dětí z Opavy a 20 dětí z Ratiboře, vždy 5 pedagogických pracovníků z Opavy a 5 pedagogických pracovníků z Ratiboře.

2) Šlechtická historie
putování za historií šlechtických rodů ve Slezsku – Hradec na Moravicí a Raduň u Opavy.Odjezd z Opavy do Ratiboře a odtud do Raduně a na Hradec, děti dostanou na cestu svačinu, na Hradci dostanou teplý oběd. Navštívíme oba historické objekty s odborným výkladem.

3) Dělnická historie
putování do Landeku do důlního muzea a Ostravy- Černá louka – Miniuni a Slezskoostravský hrad – včetně pro děti zábavného Sklepa strašidel.Odjezd z Opavy do Ratiboře, odtud do Ostravy, děti dostanou na cestu svačinu, v Ostravě dostanou teplý oběd.
Navštívíme muzeum v Landeku, potom přejedeme do Ostravy na Černou louku na Miniuni, kde jsou objekty zmenšených historických objektů ze světa. Na závěr navštívíme Slezskoostravský hrad – Sklep strašidel.

4) Za folklorem a lidovými tradicemi
Putování do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.Odjezd z Opavy do Ratiboře, odtud do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, děti dostanou na cestu svačinu, v Rožnově dostanou teplý oběd.Navštívíme všechny části muzea – dřevěné městečko, mlýnskou dolinu i dědinu – vše s výkladem pro děti.

5) Za církevními památkami Moravy
Cesta na poutní místo Svatý kopeček u Olomouce – návštěva významného chrámu, Olomouc s jeho církevními památkami a arcibiskupským palácem, cestou zpět také poutní místo Hostýn.Návštěva veškerých významných míst bude vždy doplněna o odborný historický výklad.Odjezd z Opavy do Ratiboře, odtud na Svatý kopeček u Olomouce, pak do Olomouce a přes Bystřici pod Hostýnem zpět do Ratiboře a Opavy. Děti dostanou na cestu svačinu, v Olomouci dostanou teplý oběd.

6 – 9) Putování po zoologických zahradách (duben-říjen 2013)
Akce jsou určeny mladým zoologům a ochráncům přírody. Chceme uskutečnit návštěvu dvou zoo na Moravě (Ostrava, Olomouc) a dvou zoo v Polsku (Krakow, Chorzow). Tím děti nejen uvidí velké množství zvířat, ale také jejich podmínky v jednotlivých zahradách, způsob chovu zvířat v Polsku a Česku. Vzhledem k potřebě dětí se skamarádit, zasoutěžit si, zasportovat – využijeme při jednotlivých cestách také další možnosti, které zařízení nabízejí, např. v Olomouci malé lanové aktivity „Lanáček“, v Chorzowe dinopark.

10) Sportovně-turistický víkend (září 2013)
Jedná se o 3,5 denní pobytovou akcí – jejímž smyslem je ukázat dětem krásnou přírodu okolí Opavy, dát jim možnost si zasportovat, zasoutěžit, prohloubit své přátelství. Prostřednictvím her a soutěží motivovat a zapojit děti do společné akce.
Umožníme dětem, aby si vyzkoušely netradiční sporty – lanové aktivity, horolezectví, vodní sporty, golfové odpaly, bobovou dráhu – s tím, že mohou najít inspiraci pro své další sportovní aktivity. Protože děti rády soutěží, uskutečníme soutěže v jednotlivých sportech, děti odměníme malými cenami (do 100,- Kč za kus).
Vzhledem k tomu, že vybrané ubytovací zařízení je také v blízkosti přehradní nádrže s vodní elektrárnou, využijeme možnosti dětem umožnit návštěvu tohoto vodního díla – a formou exkurze obohatit jejich znalosti z této oblasti.
Místo konání – Staré Těchanovice, výlety do Oder-Tošovic a na Kružberk.

11) Setkání pěveckých sborů (říjen 2013) – Hradec nad Moravicí
Společný 3-denní workshop dvou dětských pěveckých sborů – opavského (Klub Domino) a ratibořského (z MDK Ratiboř) – s předáváním zkušeností, společným nácvikem, ale také sportovním vyžitím (společné hry ve sportovní hale, bazén), výtvarnými aktivitami (netradiční výtvarné techniky – zhotovení drobných výtvarných děl malovaných i plastických) – pro zábavu a odreagování dětí, které se zúčastní (aby se ve chvílích, kdy se nebude zpívat, nenudily.
Výsledkem bude společně nacvičený česko-polský repertoár, který budou sbory prezentovat při koncertech na závěrečných akcích jak v Opavě, tak v Ratiboři. A také jim zůstane v repertoáru pro jejich další působení.
Zároveň se uskuteční setkání sbormistrů a všech pedagogů, kteří se o sborové zpívání starají – s výměnou zkušeností.

12) „Barevný týden“ – výtvarně zaměřený tábor (červenec-srpen 2013) – Malá Morávka
Táborový worshop v horách, v přírodě – ideální prostředí pro městské děti, které mají výtvarné nadání a chtějí si rozvíjet svůj um a talent.
Součástí akce budou jak netradiční výtvarné techniky (chceme dětem poskytnout možnost si vyzkoušet a naučit se nové techniky), výlety, hry, soutěže, ale pro letní pobytovou akci také nepostradatelné koupání (vstupy na koupaliště a do akvaparku), táboráky atd.
Zároveň děti své práci připraví k výstavě, nainstalují na kartonové panely tak, aby mohly být vystaveny při závěrečném koncertu projektu – v Opavě i Ratiboři.
Také se uskuteční setkání výtvarně zaměřených pedagogů, kteří se o rozvoj tohoto druhu dovedností starají – s výměnou zkušeností.

13 – 14) Závěrečné koncerty s výstavou – Opava a Ratiboř (listopad 2013)
Při těchto závěrečných akcích se setkají účastníci našeho projektu – jak děti a mládež, tak pedagogové, rodiče dětí, organizátoři.
Uskuteční se koncert pěveckých sborů, kde děti předvedou na společném workshopu připravený repertoár.
Zároveň budou děti z „Barevného týdne“ prezentovat výtvarné práce, které vytvořily.
Připravíme výstavu fotografií ze všech součástí projektu, promítneme videoprojekci záznamu z jednotlivých aktivit projektu.
Výstava výtvarných prací a fotografií bude realizována při příležitosti závěrečných koncertů – vždy jeden týden bude ponechána v místě instalace – v Opavě ve vestibulu a chodbách Minoritu a následně v Ratiboři ve vestibulu Mládežnického domu kultury.
Tyto závěrečné akce se uskuteční jak v Opavě (Minorit), tak v Ratiboři (MDK).Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.