Soutěže

Okresní metodik soutěží:

Mgr. Romana Hejduková
Středisko volného času Opava
Husova 17
746 01 Opava
tel. 553 623 276
e-mail: souteze(at)svcopava.cz

KE STAŽENÍ:  Termíny OK soutěží 2018/2019 ve formátu PDF


logo_jpg

Okresní kola soutěží a olympiád jsou realizovány
z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a MŠMT

Přehled okresních kol soutěží a olympiád:

Úno
26
St
Okresní kolo Zeměpisné olympiády kat. A, B, C, D
Úno 26 @ 8:00 – 11:00
Úno
27
Čt
Okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce kat. ZŠ I.A a VG I.B
Úno 27 @ 8:00 – 11:00
Úno
28
Okresní kolo Chemické olympiády kat. D
Úno 28 @ 8:00 – 11:00

Ke stažení

Okrskové kolo soutěže Dětská scéna 2020 – recitace jednotlivců
Úno 28 @ 8:00 – 11:00

okrskové kolo soutěže dětských recitátorů – přihlášky zasílají ZŠ  na     základě výsledků školních kol., (prezence od 8.00 hod.).

Termín přihlášek: 25. 2. 2020.

Podrobnější informace a přihlášky zde.

Bře
13
Okresní kolo soutěže Dětská scéna 2020 – recitace jednotlivců
Bře 13 celodenní

v 9.00 hod.,                                      okresní kolo soutěže dětských recitátorů, účast – vítězové jednotlivých     okrskových kol. Prezence od 8.00 hod..

Bře
20
Matematický klokan
Bře 20 @ 8:00 – 11:00
Bře
27
Opavský skřivánek v SVČ Opava, Jaselská 4
Bře 27 @ 9:00 – 13:00

První kolo soutěže dětských lidových zpěváků

Ke stažení: Skrivanek_propozice2020

PROPOZICE

k soutěži dětských lidových zpěváčků „Opavský skřivánek“
Podmínky účasti:     soutěže se mohou zúčastnit děti MŠ a 1.- 9. tříd ZŠ.
Věkové kategorie :
I. kategorie      – předškoláci (4 – 6 let) a 1. třída ZŠ
II. kategorie     – 2. – 3. třída ZŠ
III. kategorie    – 4. – 5. třída ZŠ
IV. kategorie – 6. – 7. třída ZŠ
V. kategorie – 8. – 9. třída ZŠ

Soutěže se mohou zúčastnit také dua a tria
Průběh soutěže:
Soutěž bude probíhat ve dvou soutěžních kolech.
První kolo Opavského skřivánka proběhne v pátek 27. 3. 2020 ve Středisku volného času Opava, Jaselská 4. Děti z I. – V. kategorie budou mít připravené dvě lidové písně, obě z Opavska nebo Hlučínska, které zazpívají bez hudebního doprovodu. Prosíme, aby písně měly max. 3 sloky. Při prezenci soutěžící odevzdají notový záznam vybraných písní a tóniny, ve kterých písně zpívají – notový záznam bude důležitý v případě postupu do druhého kola, ve kterém bude zpěváky doprovázet cimbálová muzika. Dua a tria budou mít připraveny dvě lidové písně. Odborná porota vybere z každé kategorie postupující do druhého kola. Postupující budou ihned po vyhlášení výsledků informování o termínu zkoušky s cimbálovou muzikou.

Druhé kolo Opavského skřivánka proběhne v pátek 17. 4. 2020 formou veřejného koncertu v Loutkovém divadle, Husova 17. Soutěžící budou mít opět připravené dvě písně, se kterými postoupili z prvního kola. Jednu píseň zazpívají za doprovodu cimbálové muziky, druhou bez hudebního doprovodu. Odborná porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a doporučí zástupce, kteří budou reprezentovat náš region v soutěži Moravsko-slezský zpěváček. Věková hranice žáků, které může odborná porota do soutěže Moravsko-slezský zpěváček nominovat, je 16 let.

Hodnocení a hlavní kritéria hodnocení:
Soutěž Opavského skřivánka hodnotí nejméně tříčlenná odborná porota. Ve druhém kole porota ocení v každé kategorii Opavského skřivánka a vybere zástupce, kteří budou reprezentovat region Opavského Slezska na různých folklorních přehlídkách a festivalech v České republice. Porota bude hodnotit vhodný výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta, hlasové a intonační schopnosti, přesnost a jistotu, dynamiku, rytmus, lidový přednes, celkový umělecký dojem. Ve druhém kole také užití lidového oděvu a schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou muzikou.

Náklady:           Organizátor nehradí žádné náklady spojené s účastí v soutěži.
Termín konání:
První kolo:        v pátek 27. 3. 2020 v 9.00 hodin v sále Střediska volného času Opava, Jaselská 4.
(prezence od 8.00 hodin ve vestibulu SVČ)
Druhé kolo:      v pátek 17. 4. 2020 v 16.00 hodin v Loutkovém divadle, Husova 17.
(prezence od 14.00 hodin ve vestibulu Loutkového divadla)

Přihlášky:         Přihlášky posílejte nejpozději do středy 25. 3. 2020 poštou nebo e-mailem na adresu:

Středisko volného času Opava

Jaselská 4
746 01  Opava
folklor@svcopava.cz (slečna Gabriela Stanzelová)

Bře
31
Út
Okresní kolo Soutěže v programování
Bře 31 @ 8:00 – 12:00
Dub
3
Okresní přehlídka Středoškolské odborné činnosti
Dub 3 @ 8:00 – 9:00
Dub
4
So
OPAVSKÁ ROLNIČKA 2020 v Loutkove divadlo SVČ Opava,
Dub 4 – Dub 5 celodenní

Regionální přehlídka amatérských loutkářských souborů.

vstupné 40,- Kč   .

Program po obdržení závazných přihlášek. Termín přihlášek: 2. 3. 2020

Podrobnější informace a přihlášky zde.

Dub
7
Út
Okresní kolo Matematické olympiády kat. Z6, Z7 a Z8
Dub 7 @ 8:00 – 11:00

Ke stažení:

Dub
8
St
Okresní kolo Biologické olympiády kat. C
Dub 8 @ 8:00 – 11:00
Dub
21
Út
Okresní kolo Biologické olympiády kat. D
Dub 21 @ 8:00 – 11:00

 


Propozice k dalším soutěžím: