Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

7. 12. opět zahajujeme činnost !!!

06.12.2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, milé děti.
Jsme rádi a doslova natěšeni, že na základě usnesení vlády opět zahajujeme od pondělí 7. 12. 2020 naši činnost, resp. činnost kroužků, které budou moci probíhat v souladu s usnesením Vlády ČR a mimořádnými opatřeními MZČR. Všem rodičům a zákonným zástupcům budou prostřednictvím e-mailových kontaktů zaslány potřebné informace k samotné organizaci kroužků.
Hygienická opatření
Vězte, že jsme v SVČ vše přichystali dle platných hygienických předpisů a pravidel, která jsou stejná, jako tomu bylo před pozastavením činnosti (nošení roušek, používání dezinfekce…, viz https://www.svcopava.cz/hygienicka-opatreni). Výjimku z nošení roušek stanovuje Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání.
Počet členů v kroužku je stanoven na 10 dětí/účastníků + pedagoga, proto se snažíme kroužky naplánovat tak, abychom mohli v následujících dnech v SVČ přivítat všechny z vás.
Zápisné
Zápisné, které jste uhradili za první pololetí školního roku 2020/2021 vám bude automaticky převedeno na druhé pololetí daného školního roku. V případě, že se rozhodnete, že již nebudete ve druhém pololetí kroužek navštěvovat, resp. vaše děti, bude vám poměrná část zápisného vrácena do 31. 3. 2021.
Ty z vás, kteří jste ještě platbu za 1. pololetí školního roku 2020/2021 neprovedli, prosíme, abyste vyčkali na pokyny a nově stanovenou cenu poté uhradili.

Prosíme všechny děti, rodiče a ostatní účastníky o dodržování a respektování stanovených omezení.​ 

Těšíme se na vás