Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

Klientské centrum

Přístup do klientského centra zde: https://svcopava.iddm.cz/registrace

Jak se přihlásit do kroužku

Online prostřednictvím klientského účtu
1. Je třeba provést registraci na https://svcopava.iddm.cz/registrace. Zobrazí se vám formulář, který je potřeba vyplnit. Po vyplnění e-mailové adresy (přihlašujte se vždy pod stejno), hesla a jména vám na uvedenou adresu přijde zpráva s tzv. validačním odkazem, který je třeba potvrdit.
2. Po opětovném přihlášení vyberte aktivitu (kroužek, akce, tábory)
3. Rozklikněte odkaz na daný kroužek (tábor, akci), zvolte „přihlásit“ a dále
a) Přihlašujete-li dítě (účastníka) poprvé na kroužek (akci, tábor) SVČ zvolte „nový účastník“ a doplňte požadované informace (typ přihlášky, školy, odchod, předpis…) a zvolte „pokračovat“. Vyplňte kartu účastníka a opět zvolte „pokračovat“. Na další stránce zadáváte souhlas/nesouhlas související GDPR, který je nezbytnou součásti přihlášky. Poté zvolte „přihlásit“
b) V případě, že jste již vaše dítě (účastníka) dříve přihlašovali na jiný kroužek (akci, tábor), zvolte konkrétní jméno, doplňte potřebné informace (typ školy, odchod, předpis…) a zvolte „pokračovat“. Došlo-li ke změny údajů v kartě účastníka, opravte je a zvolte opět „pokračovat“. Po vyplnění souhlasů/nesouhlasů k GDPR zvolte „přihlásit“.
4. Po odeslání formuláře bude Vaše přihláška zanesena do naší evidence a jejím finálním schválením se bude v nejbližší době zabývat zodpovědný pracovník. Přihlášce bude přidělen jedinečný variabilní symbol, který prosíme využívejte pro jakoukoli komunikaci s námi. Nebude-li žádná překážka v přihlášení, pošleme vám emailem informace ke stažení závazné přihlášky spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku. Pokud nebude možné váš požadavek na přihlášení uspokojit, např. z důvodu přílišného naplnění nebo naopak jeho nízkého obsazení, budeme vás informovat. V takovém případě bude vaše přihláška zamítnuta.
5. Nejpozději při příchodu na první hodinu kroužku (akci, při nástupu na tábor) je třeba odevzdat přihlášku v tištěné podobě, podepsanou rodiči/zákonným zástupcem/plnoletým účastníkem.

Osobně během týdne (zpravidla druhý týden v měsíci září), ve kterém probíhají zápisy na daný školní rok, a to v obou budovách SVČ Opava, tedy v budovách na Jaselské a Husově ul.
 
Do většiny kroužků, které má SVČ Opava ve své nabídce, je možné se přihlásit, pokud není naplněna kapacita, popřípadě to umožňuje zaměření či náplň kroužku, během celého školního roku.