Novinky

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

19.07.2020 Promenádní koncerty dechových hudeb

I přes všechna omezení pro vás opavské Středisko volného času, za podpory Statutárního města Opava, připravilo tradiční cyklus promenádních koncertů dechových hudeb, a to každou neděli od 19. července až do 20. září., vždy v 10.00 hodin na Horním náměstí za Slezankou.

12.07.2020 Nabídka kroužků

Již nyní můžete vybírat z nové nabídky zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 (kroužky) a vyplňovat online přihlášky (klientské centrum). Od 14. září 2020 se pak na vás budeme těšit při pravidelné činnosti ;-)

Klientské centrum

Přístup do klientského centra zde: https://svcopava.iddm.cz/registrace

Jak se přihlásit do kroužku

Online prostřednictvím klientského účtu
1. Je třeba provést registraci na https://svcopava.iddm.cz/registrace. Zobrazí se vám formulář, který je potřeba vyplnit. Po vyplnění e-mailové adresy (přihlašujte se vždy pod stejno), hesla a jména vám na uvedenou adresu přijde zpráva s tzv. validačním odkazem, který je třeba potvrdit.
2. Po opětovném přihlášení vyberte aktivitu (kroužek, akce, tábory)
3. Rozklikněte odkaz na daný kroužek (tábor, akci), zvolte „přihlásit“ a dále
a) Přihlašujete-li dítě (účastníka) poprvé na kroužek (akci, tábor) SVČ zvolte „nový účastník“ a doplňte požadované informace (typ přihlášky, školy, odchod, předpis…) a zvolte „pokračovat“. Vyplňte kartu účastníka a opět zvolte „pokračovat“. Na další stránce zadáváte souhlas/nesouhlas související GDPR, který je nezbytnou součásti přihlášky. Poté zvolte „přihlásit“
b) V případě, že jste již vaše dítě (účastníka) dříve přihlašovali na jiný kroužek (akci, tábor), zvolte konkrétní jméno, doplňte potřebné informace (typ školy, odchod, předpis…) a zvolte „pokračovat“. Došlo-li ke změny údajů v kartě účastníka, opravte je a zvolte opět „pokračovat“. Po vyplnění souhlasů/nesouhlasů k GDPR zvolte „přihlásit“.
4. Po odeslání formuláře bude Vaše přihláška zanesena do naší evidence a jejím finálním schválením se bude v nejbližší době zabývat zodpovědný pracovník. Přihlášce bude přidělen jedinečný variabilní symbol, který prosíme využívejte pro jakoukoli komunikaci s námi. Nebude-li žádná překážka v přihlášení, pošleme vám emailem informace ke stažení závazné přihlášky spolu s pokyny k úhradě účastnického poplatku. Pokud nebude možné váš požadavek na přihlášení uspokojit, např. z důvodu přílišného naplnění nebo naopak jeho nízkého obsazení, budeme vás informovat. V takovém případě bude vaše přihláška zamítnuta.
5. Nejpozději při příchodu na první hodinu kroužku (akci, při nástupu na tábor) je třeba odevzdat přihlášku v tištěné podobě, podepsanou rodiči/zákonným zástupcem/plnoletým účastníkem.

Osobně během týdne (zpravidla druhý týden v měsíci září), ve kterém probíhají zápisy na daný školní rok, a to v obou budovách SVČ Opava, tedy v budovách na Jaselské a Husově ul.
 
Do většiny kroužků, které má SVČ Opava ve své nabídce, je možné se přihlásit, pokud není naplněna kapacita, popřípadě to umožňuje zaměření či náplň kroužku, během celého školního roku.