Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

MINIZOO

Navštivte naši minizoo na Husově 17 v Opavě. Nabízíme praktické hodiny přírodopisu s názornou ukázkou zvířat – exotické ptactvo, hlodavci, hadi, želvy…S našimi zvířaty můžeme přijet i do Vaší ZŠ nebo MŠ. Nabízíme i smyslovou zoo zejména pro handicapované děti, které se o zvířátkách nejen něco dozvědí, ale také si na ně mohou sáhnout nebo vyzkoušet jejich váhu, velikost, hebkost… 

MINIZOO pro veřejnost
Otevřeno vždy v neděli
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 9:00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
LISTOPAD – BŘEZEN  9.00 – 12.00 hod. (během vánočních prázniny zavřeno)
DUBEN – ČERVEN 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN zavřeno 
vstupné dobrovolné 

Nabízíme exkurze v MINIZOO a výukové programy EVVO pro MŠ a ZŠ 
Pro kolektivy (MŠ, ZŠ, SŠ aj.) je MINIZOO zpřístupněna v rámci exkurzí (25,- Kč/os.), a to pouze po předchozí domluvě také ve všední dny.
objednávky a informace pí Tomanová, evvo@svcopava.cz, tel. 604 515 487

Návštěvní řád Minizoo 

Zraněná zvířata z volné přírody - Jak můžete nalezeným zraněným živočichům pomoci?
Péči o zraněná zvířata z volné přírody zajišťuje Záchranná stanic v Bartošovicích. Středisko volného času Opava slouží POUZE jako sběrné místo, odkud si zvířata odvážejí pracovníci ZS v Bartošovicích.
Bližší informace najdete na  telefon 602 271 836, www.csopnj.cz. nebo na 
http://www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/ 

V akutních případech nás (SVČ Opava) kontaktujte v pracovních dnech na tel. 553 623 276,
734 360 612, nebo  p. Košťálek, tel.: 725 398 703