Novinky

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

29.09.2020 Táborová keramika je připravená k vyzvednutí...

Máme pro vás dobrou zprávu, tedy spíše, máme pro vás vypálené a přichystané keramické výrobky, které děti vyráběly na výtvarném táboře "Indiánskou stezkou" (19. - 24. července 2020). Výrobky si můžete vyzvednout v keramické dílně v SVČ Opava na Jaselské ul. u paní Lenky Sedláčkové, a to vždy v pondělí (14.00 - 20.00 hod.), v úterý (14.00 - 20.00 hod.) a ve středu (14.00 - 20.00 hod.) .

24.09.2020 Činnost našich kroužků stále probíhá !!!

Na základě množících se dotazů bychom chtěli všechny ubezpečit, že ČINNOST NAŠICH KROUŽKŮ STÁLE PROBÍHÁ DLE PLÁNU!

19.07.2020 Promenádní koncerty dechových hudeb

I přes všechna omezení pro vás opavské Středisko volného času, za podpory Statutárního města Opava, připravilo tradiční cyklus promenádních koncertů dechových hudeb, a to každou neděli od 19. července až do 20. září., vždy v 10.00 hodin na Horním náměstí za Slezankou.

12.07.2020 Nabídka kroužků

Již nyní můžete vybírat z nové nabídky zájmových kroužků a kurzů pro školní rok 2020/2021 (kroužky) a vyplňovat online přihlášky (klientské centrum). Od 14. září 2020 se pak na vás budeme těšit při pravidelné činnosti ;-)

MINIZOO

Navštivte naši minizoo na Husově 17 v Opavě. Nabízíme praktické hodiny přírodopisu s názornou ukázkou zvířat – exotické ptactvo, hlodavci, hadi, želvy…S našimi zvířaty můžeme přijet i do Vaší ZŠ nebo MŠ. Nabízíme i smyslovou zoo zejména pro handicapované děti, které se o zvířátkách nejen něco dozvědí, ale také si na ně mohou sáhnout nebo vyzkoušet jejich váhu, velikost, hebkost… 

MINIZOO pro veřejnost
Otevřeno vždy v neděli
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 9:00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
LISTOPAD – BŘEZEN  9.00 – 12.00 hod. (během vánočních prázniny zavřeno)
DUBEN – ČERVEN 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00 hod.
ČERVENEC – SRPEN zavřeno 
vstupné dobrovolné 

Nabízíme exkurze v MINIZOO a výukové programy EVVO pro MŠ a ZŠ 
Pro kolektivy (MŠ, ZŠ, SŠ aj.) je MINIZOO zpřístupněna v rámci exkurzí (25,- Kč/os.), a to pouze po předchozí domluvě také ve všední dny.
objednávky a informace pí Tomanová, evvo@svcopava.cz, tel. 604 515 487

Návštěvní řád Minizoo 

Zraněná zvířata z volné přírody - Jak můžete nalezeným zraněným živočichům pomoci?
Péči o zraněná zvířata z volné přírody zajišťuje Záchranná stanic v Bartošovicích. Středisko volného času Opava slouží POUZE jako sběrné místo, odkud si zvířata odvážejí pracovníci ZS v Bartošovicích.
Bližší informace najdete na  telefon 602 271 836, www.csopnj.cz. nebo na 
http://www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/ 

V akutních případech nás (SVČ Opava) kontaktujte v pracovních dnech na tel. 553 623 276,
734 360 612, nebo  p. Košťálek, tel.: 725 398 703