Novinky

03.01.2021 Opět máme zavřeno

Tak jsme se těšili, že se s příchodem nového roku začneme normálně potkávat v našem Domečku a místo toho je to tady zase :-( Minimálně do 10. 1. máme opět zavřeno. Prosíme, sledujte naše webovky, Facebook a Instagram. Hned jak bude líp... :-)

05.12.2020 7. 12. opět otvíráme

Hurááá, jupííí, hola hej!!! Je to tady, od pondělí 7. 12. pomalu, ale jistě rozjíždíme naši činnost.

08.10.2020 Máme zavřeno :-(

!!! Vážení rodiče, vážení účastníci zájmového vzdělávání. Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje s účinností ode dne 5. října. 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. jsme nuceni po dobu 14 dnů přerušit veškerou činnost SVČ Opava, a to jak činnost jednotlivých kroužků, tak také kurzů, příležitostných akcí, vzdělávacích akcí… Toto omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Pevně věříme, že omezení nebudou dlouhodobá a my vám budeme moci veškeré aktivity plně nahradit. V případě, že by omezení trvala delší dobu, a my nedostali prostor k uskutečnění náhradních lekcí, bude vám na konci školního roku vrácena poměrná část zápisného. Prosíme, sledujte naše webové a facebookové stránky. Děkujeme za pochopení a těšíme se na co nejbrzčí setkání u nás v SVČ Opava.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů 
 
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Jaselská , IČO: 72071397 jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 
Pokud Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů; 
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Střediskem volného času, Opava, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Střediskem volného času, Opava, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Střediskem volného času, Opava, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střediskem volného času, Opava, příspěvková organizace; 
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Středisku volného času, Opava, příspěvková organizace;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 
Svá práva vůči Středisku volného času, Opava, příspěvková organizace uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz
 
GDPR