KROUŽKY PRO OSOBY SE ZP

KROUŽKY ZAJIŠŤOVÁNY KLUBEM PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ELIŠKA , Z. S. OPAVA

Předseda: Bc. Hana Paterková
Telefon: 733610178
E-mail: klub.eliska@seznam.cz
Danuše Šafránková
Telefon: 604970911
E-mail: danuses@seznam.cz
 

V případě zájmu o kroužek napište na některý z výše uvedených emailů a uveďte jméno dítěte (osoby), rodné číslo a název kroužku. Na základě těchto údajů vám bude vyhotovena přihláška. Pokud bude naplněna kapacita kroužku, zapíšeme vás jako náhradníky. U všech kroužků budou zajištěni i asistenti. Finanční částka za kroužky se pohybuje většinou 100-200 kč za měsíc podle toho zda je kroužek každý týden nebo co 14 dní. Přesnou cenu kroužku se dozvíte od vedoucího kroužku a lze platit buď za celý školní rok nebo za každé pololetí zvlášť. Při velkém zájmu upřednostňujeme děti po ukončení školní docházky a počet imobilních osob bude limitován počtem asistentů. Bližší informace vám budou sděleny na uvedených kontaktech.

Aquaterapie – bazén

Aquaterapie jako volnočasová aktivita není klasickým předplaveckým ani plaveckým výcvikem. Jejím úkolem je u dětí, mladých i dospělých osob se zdravotním postižením odstranit strach z vody, umožnit jim radost z pohybu ve vodě, z her, které zde hrají. Dalším úkolem je celkové uvolnění pohybového aparátu, zklidnění a posilování sebevědomí po překonání strachu z vody. Mezi tělesné výhody patří snížení bolesti, omezení svalových křečí, nadměrného svalového napětí a strnulosti kloubů, které jsou naopak zpevňovány. Aquateraie dále zvyšuje mobilitu, rozsah pohybu, zlepšuje rovnováhu a koordinaci, smyslové a prostorové vnímání, motivaci a bdělost, posiluje svaly a rozvíjí celkovou fyzickou kondici.

Léčebné rehabilitační centrum – Englišova, Opava Každý lichý čtvrtek 16.30 – 17.30 hodin.

Boccia a pohybové aktivity

Pohybové aktivity mají u dětí, mladých i dospělých osob se zdravotním postižením své nezastupitelné místo. Poskytují možnost celoročního sportovního tréninku, rozvíjejí dovednosti, tělesnou zdatnost, umožňují prožitek být odvážným, prožívání radosti a sdílení těchto pocitů s kamarády. Nabízíme hru pro tělesně postižené bocia, curling, stolní tenis. Děti, mladí i dospělí si osvojují pravidla sociálního, empatického a sportovního chování, učí se hrát v týmu, společně zvládajívítězství i prohry.

ZŠ Dostojevského, Dostojevského 12, Opava. Každý lichý čtvrtek 15.30 – 16.30 hodin.

Stolní tenis

Děti, mladí i dospělí se zdravotním postižením trénují v tělocvičně Sokol Kateřinky pod vedením trenérky. Na trénincích se věnují fyzické přípravě a mají tak možnost se výrazně zlepšit po fyzické stránce a také se naučit hrát stolní tenis. Děti, mladí i dospělí trénují 1x týdně. Z důvodů bariérových není možnost nabízet kroužek stolního tenisu osobám s tělesným postižením (imobilním).

Fügnerova 767/10, 747 05 Opava, Kateřinky. Každou středu 15.00 – 16.00 hodin září – červen.

Arteterapie – tvoření

Arteterapie - tvoření je aktivita, která umožňuje dětem, mladým i dospělým zdravotně postiženým získat smysl pro tvořivost, sebepoznání, rozvoj komunikace a budování vztahů. Přispívá k rozvoji jemné motoriky, koncentrace a paměti, posiluje rozvoj řeči a ovlivňuje emoční ladění.

MŠ Eliška, Elišky krásnohorské 8, Opava. Každou sudou středu 14.00 – 16.30 hodin září - červen

Turistický kroužek

Turistický kroužek podporuje zájemce o turistiku, táboření, sportovní, deskové i jiné hry. Součástí programu budou výpravy do přírody, návštěvy kulturních památek, případně jiné zajímavé kulturní akce, pěší turistika (nejen po značených cestách), geocaching, zimní turistika, běžkování, táboření, orientace v terénu pomocí GPS, nízké lanové překážky, orientační běh, hry, soutěže, učení dovedností i hraní kolektivních her. Děti, mladí i dospělí mohou zažívat různá dobrodružství, naučit se zajímavé věci a poznat nové kamarády.

Aktivity budou přizpůsobeny zdravotním i individuálním možnostem zájemců.

V terénu dle domluvy. Jednou v měsíci podle domluvy září - červen.
Cena: 200 Kč za jeden výlet + podle domluvy výletu si pak každý sám platí jízdné a vstupy.

Taneční kurz

Vedou manželé Globovi z Olomouce
8 lekcí + 1 závěrečná
Tělocvična ZŠ Slezského odboje
Vhodný i pro osoby na vozíčku

Příměstský tábor

Dva týdenní turnusy v srpnu. Včetně jídla a pitného režimu.

Cena 3 tisíce za jeden turnus, ZŠ Slezského odboje.

Jednodenní výlety

Dva jednodenní výlety za školní rok. Podle domluvy

V létě budeme organizovat příměstský tábor a na podzim taneční kurz. K těmto aktivitám budou informace teprve doplněny.
 

KROUŽKY ZAJIŠŤOVÁNY SPOLEČNOS PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ČR, POBOČNÝ SPOLEK OPAVA


Předseda: Mgr. Vanda Janečková
Telefon: 739466336
E-mail: vanda.janeckova@seznam.cz

V případě zájmu o kroužek napište na výše uvedený email a uveďte jméno dítěte (osoby), rodné číslo a název kroužku. Na základě těchto údajů vám bude vyhotovena přihláška. Pokud bude naplněna kapacita kroužku, zapíšeme vás jako náhradníky.

U všech kroužků budou zajištěni i asistenti. Finanční částka uvedena u kroužku je za celý rok (podle počtu měsíců), může se platit najednou nebo za každé pololetí zvlášť.
 
Bazén SPMP
 
Léčebné rehabilitační centrum – Englišova, Opava
2x za měsíc v úterý čas bude upřesněn  sudý týden
Září, říjen, listopad a únor, březen, duben, květen, červen
Cena: 800,
 
Pohybové aktivity SPMP
 
ZŠ Slezského odboje, Slezského odboje 3a, Opava
2x za měsíc vždy v úterý (střídání s bazénem) čas bude upřesněn lichý týden
Září – listopad a únor - červen
Cena: 900,-
 
Kurz pro dospělé osoby s MP

V rámci celoživotního vzdělávání lidí s MP má kurz zcela specifické postavení. Účastníci nenavštěvují kurz, aby získali pracovní kvalifikaci, ale proto, aby si zopakovali a prohloubili školní vědomosti, získali  praktické dovednosti, např. zacházení s penězi, orientaci v čase a zejména rozvoj komunikativních schopností. Nutnost dalšího vzdělávání i v dospělém věku se jeví správná. Intelektuální vývoj lidí s MP se nezastavuje, jak se dříve předpokládalo, ale každý, i člověk s MP je schopný dalšího rozvoje. Důležitý význam má sociální prostředí třídy, kontakty žáků mezi sebou navzájem i s učitelem a docházení do prostředí, které je jim citově blízké. Výuka trvá dvě vyučovací hodiny v odpoledních hodinách - 1x týdně. Vyučující – speciální pedagog.

Klubovna SPMP, Hradecká Opava
Každý čtvrtek 14.00 – 15.30 hodin
Září – červen
Cena: 400,-
 
Rekondiční víkendový pobyt

Víkendové pobyty patří mezi nejoblíbenější aktivity našich členů. Pořádáme letní i zimní pobyty, střídavě v Jeseníkách a Beskydech. Kromě turistiky a sportu se věnujeme také poznávání  historických míst našeho kraje, kulturních i přírodních památek, společenskému chování apod. Celý pobyt organizuje a vede 1 vedoucí. Rodiče mají možnost relaxace. Důležité je také vzájemné předávání dobrých i negativních zkušeností, kterému je věnován na pobytech určitý čas. Náklady na ubytování a stravu si rodiče hradí sami.

2x za rok
Cena 1000,- / za 1 pobyt = 2.000,- Kč/rok
10 účastníků – osob s MP


Kroužky pro osoby se zdravotním postižením probíhají za finanční podpory Statutárního města Opavy. 

 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.